Vacatures bedrijfsjuristen / legal counsels

Het woord zegt het al, een bedrijfsjurist werkt voor een bedrijf. Juridische vacatures te over! Dit hoeft overigens niet per se een commerciële organisatie te zijn. De bedrijfsjurist treedt regelmatig in overleg met een advocaat om antwoord te kunnen geven op juridische vraagstukken die zich aandienen binnen organisaties.

Vacatures voor bedrijfsjuristen betreffen onder meer arbeidsrecht, ondernemingsrecht, consumentenrecht, mededingingsrecht, octrooirecht, intellectuele eigendom, privacywetgeving, ict-recht, subsidierecht, aanbestedingsrecht, huurrecht, contractenrecht (overeenkomstenrecht), rechtspersonen- en vennootschapsrecht.

Een bedrijfsjurist wordt vaak aangeduid als "legal counsel" of "general counsel".

Compliance officer bij Nuffic te Den Haag

Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie, bouwen we mee aan een vreedzame en welvarende wereld. De pijler Europa werkt aan het versterken van de Europese samenwerking met betrekking tot onderwijs en onderzoek. Als compliance officer ben je verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving binnen de pijler Europa. Als lid van het team Quality, Compliance & Finance zie je erop toe dat er wordt voldaan aan de normen en regels. Je bewaakt daarnaast de kwaliteit van processen, procedures en de uitvoering daarvan.

Juridisch Medewerker BB Verkoop & Verliesbeperking bij De Volksbank te Utrecht

Ben jij de jurist die zich graag verder wil ontwikkelen binnen Bijzonder Beheer met name op het gebied van verkoop, veilen en restschulden? In deze superveelzijdige rol behandel je zelfstandig (complexe) bijzonder beheer dossiers. Je onderhoudt het contact met externe betrokkenen, zoals advocaten, notarissen, makelaars/taxateurs, bewindvoerders, gerechtsdeurwaarders en recherchebureaus. Ook vertegenwoordig je de bank (soms samen met een advocaat) in juridische procedures en mag je namens de Volksbank meebieden op panden die we zelf ter veiling brengen.

Corporate Engagement Officer bij de Maastricht University

Je levert een cruciale bijdrage aan het inzicht in de structuur, governance en risico’s met betrekking tot verbonden partijen en samenwerkingsverbanden, nevenwerkzaamheden, valorisatie en publiek-private activiteiten. Je hebt een veelzijdig takenpakket met als rode draad het onderwerp verbonden partijen en valorisatie. Samen met het beleidsteam ben je verantwoordelijk voor het instellen en bijhouden van centrale overzichten met betrekking tot verbonden partijen en samenwerkingsverbanden (waaronder PPS) en nevenwerkzaamheden.

Legal Counsel bij Fox-IT te Delft

Als onze nieuwe Legal Counsel binnen Fox-IT/NCC Europe ga je direct bijdragen aan onze missie ‘For a more secure society’. In deze functie ben je het aanspreekpunt voor diverse juridische vraagstukken vanuit verschillende divisies. Je schakelt veel met collega's uit andere disciplines en voert overleg met onze klanten en externe stakeholders. Het beheersen van risico’s, het creëren van werkbare juridische oplossingen en het versterken van onze (commerciële) belangen in de contractspraktijk vormen een belangrijk onderdeel in onze taakuitvoering.