De juridische zoekmachine van Recht.nl

De juridische zoekmachine van Recht.nl


De zoekmachine van Recht.nl is enig in zijn soort: u zoekt namelijk met Google in uitsluitend juridisch relevante content. Wat kunt u precies vinden met deze zoekmachine?


De databank van Recht.nl bevat juridisch nieuws (vanaf 2001) en samenvattingen van de ruim 100 belangrijkste Nederlandse juridische tijdschriften (vanaf 2005). Via www.recht.nl/zoeken wordt deze content ontsloten. Hiernaast zoekt u met de zoekmachine van Recht.nl in de Nederlandse wet- en regelgeving, parlementaire stukken en de uitspraken van Rechtspraak.nl, het HvJ EU en het EVRM. Ook Europese regelgeving (richtlijnen en verordeningen) kunnen worden gezocht en gevonden. De redactie van Recht.nl heeft bovendien een aantal andere relevante sites toegevoegd waar uitspraken en relevant juridisch nieuws te vinden zijn.


Zoekresultaten vallen uiteen in de volgende categorieën:


» Nieuwsberichten van Recht.nl. Deze worden weergegeven met een normale kop ("Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken").


» Samenvattingen van vakliteratuur. Deze worden weergegeven met titel en citeertitel van het artikel in kwestie ("Naar een nieuwe juridische kennisinfrastructuur - NJB 2012/2415").


» Alle uitspraken uit Rechtspraak.nl, het Hof van Justitie van de EU en het EHRM.


» Wet- & regelgeving via Wetten.overheid.nl en EUR-Lex.europa.eu.


» En tot slot zoekt u tegelijkertijd in een aantal specialistische websites, waaronder ACM, Autoriteit Persoonsgegevens, College voor de Rechten van de Mens, Commissie van Aanbestedingsexperts, Commissariaat voor de Media, Fiscaal up to Date, Geschillencommissie Verzekeraars, IE-forum.nl, Kifid, Nationale Ombudsman, NZa, Omgevingsweb.nl, Reclame Code Commissie, Stichting PIV, Taxence.nl, TaxLive.nl, Letselschade Magazine, en Tuchtrecht.nl.
Een aantal voorbeelden van zoekmogelijkheden:


Vooreerst kunt u (vanzelfsprekend) zoeken met vrije tekst. Dit werkt net als bij Google zelf. Bijvoorbeeld:

Buitengerechtelijke ontbinding zonder ingebrekestelling, of

Haviltex


Daarnaast kunt u zoeken op ECLI of uitspraaknummers van andere gerechten. U vindt dan zowel de desbetreffende uitspraak, als uitspraken en documenten waarin de ECLI of uitspraaknummers in kwestie genoemd wordten Bijvoorbeeld:

ECLI:NL:HR:2016:251

College voor de Rechten van de Mens 2016-34

Kifid 2016-152


U kunt tevens zoeken naar Wet- en regelgeving en Kamerstukken. Bijvoorbeeld:

Artikel 138ab Sr

Artikel 10 EVRM

Tweede Kamerstuk 34490, 2


Ook zoeken op citeertitels van tijdschriften is eenvoudig. U hoeft geen rekening te houden met komma’s, spaties of slashes. Bijvoorbeeld:

JAR 2008/124

NJ 2006 234

Stb. 2015, 51Gratis verder lezen? Maak 2 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen