Vacatures rechtspraak juristen

Er zijn veel juridische vacatures bij de rechterlijke macht. Zowel bij de zittende als bij de staande magistratuur. Rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de zitting, de officier van justitie voert staande het woord.

Naast rechters en officieren van justitie zijn er binnen de rechterlijke macht ook veel mensen werkzaam in ondersteunende functies: juridische medewerkers, wetenschappelijk medewerkers, juridisch-administratief medewerkers.

Niet alleen bij rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt recht gesproken. Ook geschillencommissies doen dat, en de Autoriteit FinanciŽle Markten, het College voor de Rechten van de Mensen, de Nationale ombudsman, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook deze instanties hebben behoefte aan juridisch ondersteunend personeel.

Juristen met verschillenden achtergronden kunnen werkzaam bij een diversiteit aan rechtsprekende instanties. Strafrecht, familierecht, staats- en bestuursrecht, privacy, financieel recht ondernemingsrecht; dit zijn voorbeelden van disciplines waaraan behoefte is.

Juridisch medewerker bestuursrecht bij de Rechtbank Midden-Nederland

Je bereidt zaken voor, je overlegt daarover met de rechter en je schrijft (concept)uitspraken met een goed zicht op relevante rechtspraak, toepasselijk beleid en vakliteratuur. Je treedt op als griffier tijdens zittingen en je neemt deel aan de beraadslaging in de raadkamer. Verder neem je (actief) deel aan kennisgroepen, scholings- en jurisprudentiebijeenkomsten.

Senior juridisch medewerker belastingen bij de Rechtbank Gelderland

Je werkt op het brede werkterrein van belastingrecht (rijksbelastingen, gemeentelijke belastingen en invorderingszaken). Je ondersteunt de rechter zodat hij de zitting optimaal kan voorbereiden en een verantwoorde beslissing kan nemen. Dit doe je door de relevante feiten, bewijsmiddelen en de juridische geschilpunten van een zaak uiteen te zetten en jurisprudentie te verzamelen. Je denkt daarnaast actief mee met de rechter hoe de zaak het beste kan worden afgehandeld. Na de beslissing van de rechter leg je de uitspraak in heldere begrijpelijke taal vast.