Welkom bij GROUPS
de kwaliteitstoetsenoplossing van Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit

Welkom bij GROUPS
de kwaliteitstoetsenoplossing van Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit


→ Voldoe met GROUPS in 2022 aan de Verordening Kwaliteitstoetsen.
→ U verdiept uw kennis, inzicht en vaardigheden, mede aan de hand van actuele jurisprudentie.


Sinds 2020 bent u gehouden jaarlijks te voldoen aan door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde kwaliteitstoetsen, door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback met andere advocaten.

Recht.nl biedt, in samenwerking met de Praktizijns-Sociëteit, een dienst waarmee u aan de nieuwe verplichting voldoet én waarmee u uw kennis van actuele ontwikkelingen binnen uw rechtsgebied bijhoudt.De kern:

U neemt dit najaar deel aan 3 online bijeenkomsten van 2 uur en 40 minuten per keer. U bespreekt vakinhoudelijke zaken, aspecten van gedragsrecht, vormgeving van uw praktijk en dergelijke. Deze onderwerpen worden opgehangen aan actuele kwesties uit de eigen praktijken van de groepsleden, alsmede aan recent op Rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken.

Begin september leggen wij u tijdens een korte online instructiemeeting nader uit hoe e.e.a. in zijn werk gaat en wat van u verwacht wordt. Na uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Na de zomer nemen wij contact met u op, om van start te gaan met het programma.

Wij bieden:

- De organisatie: u wordt ingedeeld in een groep met 5 tot 9 andere advocaten die actief zijn op hetzelfde rechtsgebied en wordt door ons geïnstrueerd middels een introductiebijeenkomst.
De inhoud: om, afgezien van casus uit uw eigen praktijk, de meest relevante jurisprudentie op uw rechtsgebied eenvoudig en snel te selecteren krijgt u de beschikking over een nieuwe online tool: JurisprudentieTracker.nl. Wat de belangrijkste actuele jurisprudentie is voor uw praktijk, ziet u in een oogopslag. Bij de Praktizijnsbibliotheek kunt u bovendien relevante vakliteratuur opvragen.
De methode: een set met spelregels die zijn ontleend aan de eisen die door de Orde gesteld worden aan ‘gestructureerd intercollegiaal overleg’, inclusief de benodigde verslaglegging.
De locatie: wij faciliteren de bijeenkomsten online, via Teams, ofwel (desgewenst) in de Praktizijnsbibliotheek, gevestigd in de Rechtbank Amsterdam.

Kosten:

→ € 399,- ex btw (1 online introductiesessie en 3 bijeenkomsten, incl. gebruik JurisprudentieTracker.nl).
→ € 249,- voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
→ € 100,- voor sociale advocatuur

De factuur ontvangt u pas dit najaar.Meer weten?
Check de Veelgestelde Vragen, of bel ons op 070 3638808.