Lindenbaum/Cohen

Lindenbaum/Cohen

Een onrechtmatige daad is een handelen of nalaten dat:
- inbreuk maakt op een recht van een ander
- in strijd is met de rechtsplicht van de dader
- indruist tegen de goede zeden
- indruist tegen de zorgvuldigheid die in het het maatschappelijk verkeer betamelijk is ten aanzien van de persoon of een goed van een ander.