Over juridische bomen in het informatiebos

Over juridische bomen in het informatiebos

Laatst hoorde ik een hoogleraar klagen dat we in ons kleine land veel te veel juridische tijdschriften hebben. Een gevolg daarvan is dat veel van die tijdschriften in kopijnood zitten en daardoor minder streng zijn bij het accepteren van artikelen. Het grote aantal juridische tijdschriften komt de kwaliteit dus niet ten goede. Het zorgt bovendien voor een versnippering en het jaagt de juridische gemeenschap op kosten. Dat laatste zorgt op zijn beurt weer voor een vergroting van de kenniskloof tussen vaak grote, rijke juridische organisaties en kleine arme. Zo kan en wil een groot advocatenkantoor het zich niet veroorloven een kennisbron te missen en zal het zich op (bijna) alles abonneren, ongeacht de kwaliteit. Voor een middenmoter of een klein kantoor is dit echter geen optie. Zij nemen alleen abonnementen op tijdschriften die er toe doen en die als gevolg daarvan (hopelijk) het minst last hebben van kopijnood en dus een min of meer constante kwaliteit hebben.

Online producten
Vandaag de dag heeft de juridische wereld niet alleen te maken met een (te) groot aanbod in het papieren domein; ook steeds meer online producten zien het daglicht. En ook hiervoor geldt dat met name kapitaalkrachtige juridische organisaties het zich bijna zonder nadenken kunnen veroorloven deze producten te gaan gebruiken naast het reeds bekende aanbod. De minder kapitaalkrachtige partijen daarentegen moeten eerst de nodige tijd en energie steken in het beoordelen van de online producten en het waarderen van de prijs/kwaliteit-verhouding. Daarbij wordt vaak een overweging gemaakt of een nieuw online product ten koste moet gaan van een abonnement dat men reeds in de portefeuille heeft. Tevens is het verstandig zich goed te verdiepen in vrij toegankelijke online bronnen. Voegt een online product echt iets wezenlijks toe aan dat wat er online gratis beschikbaar is?

De keuzes van een startende specialist
Stel, u besluit zicht te vestigen als juridisch adviseur op het gebied van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioen. Dan wilt u al snel een abonnement op ArbeidsRecht (Kluwer, 225 euro), Arbeidsrechtelijke Annotaties (Boom, 154,50 euro), Jurisprudentie Arbeidsrecht (Sdu, 273 euro), Pensioen Jurisprudentie (Kluwer, 752 euro), Rechtspraak Sociale Verzekering (Kluwer, 715 euro), Rechtspraak voor Medezeggenschap (VakmediaNet, 416 euro), Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (Kluwer, 414 euro), Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (Sdu, 238,50 euro), Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (Kluwer, 244 euro), Tijdschrift Recht en Arbeid (Kluwer, 237,50 euro) en Uitspraken Sociale Zekerheid (Sdu, 233 euro). Is willen echter ook kunnen als blijkt dat deze tijdschriften in totaal op jaarbasis 3.902 euro kosten?

En als u vervolgens online gaat kijken, dan blijkt dat u nog veel meer mogelijkheden heeft. Zo lanceerde Kluwer onlangs SmartNewz Arbeidsrecht, een nieuwsbrief over het arbeidsrecht (299 euro). Uiteraard kunt u ook een abonnement nemen op Recht.nl, dat zowel arbeidsrechtelijk nieuws, als (samenvattingen van) vakliteratuur op dit gebied ontsluit (88 euro voor een nieuwsbrief op 14 rechtsgebieden waaronder arbeidsrecht én een juridische zoekmachine). En in ditzelfde rijtje past ook AR updates arbeidsrecht (288 euro) van Boom Juridische Uitgevers, waarbij aangetekend dat de eerste twee producten signaleren en structureren terwijl de updates ook eigen content (annotaties) bevat.

Daarnaast is wellicht een abonnement op OPmaat Arbeidsrecht (Sdu, 1.711,95 euro) of de Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (Sdu, vanaf 690 euro) interessant. Net als de Kluwer tegenhangers van deze online diensten, de collecties advocatuur arbeidsrecht of sociale zekerheid, onderdelen van de Navigator (prijzen op aanvraag).

Het juiste uitgebalanceerde pakket producten
Maar welke tijdschriften en welke online diensten sluiten nu goed op elkaar aan? Welke tijdschriften en onlines zijn nu dermate uniek dat zij het gevraagde geld waard zijn? En hoe verhouden de informatieproducten zich tot de immer groeiende hoeveelheid kwalitatief goede en vrij toegankelijke juridische informatiediensten?

Als u bedenkt dat noch de bovenstaande lijst met tijdschriften, noch de opsomming van online producten compleet is en de vrij toegankelijke online diensten op het gebied van het arbeidsrecht nog niet eens genoemd zijn, dan is het duidelijk dat het een juridisch adviseur op dit rechtsgebied al snel duizelt voor de ogen.

Independer voor juridische informatieproducten
Misschien wordt het eens tijd voor een independer voor juridische informatieproducten. Gezien het feit dat alleen al de advocatuur voor meer dan de helft bestaat uit eenpitters, zou dat best eens interessant kunnen zijn. Deze kleine spelers hebben immers geen kennismanager tot hun beschikking die haarfijn uitzoekt welk product het beste past bij hun inhoudelijke praktijk en financiële mogelijkheden.

Welkjuridischabonnement.nl? De naam is nog vrij.