Column: Red de wet?!

Column: Red de wet?!

Stel, u bent op zoek naar artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens, het artikel dat betrekking heeft op het inzien van persoonsgegevens. Dan surft u, net als ieder ander weldenkend mens, naar Wetten.overheid.nl. Daar geeft u in de daartoe bestemde velden in: wbp en 35. Vervolgens klikt u in de resultatenlijst op artikel 35 van de betreffende wet et voilà, de tekst van de wet die u zoekt. Maar is dat wel zo? Is de gevonden tekst wel artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens? Of misschien beter gesteld: is de tekst van het gevonden artikel wel de tekst zoals de wetgever deze heeft opgesteld? Volgens de Maastrichtse universitair hoofddocent Fokke Fernhout valt dat nog maar te bezien, want de jongens en meisjes achter Wetten.overheid.nl schijnen wetteksten naar believen zelf aan te passen. Althans, als zij vermoeden dat er een fout zit in de aangeleverde tekst. Wij nietsvermoedende burgers krijgen dus door de Overheid.nl wetten voorgeschoteld die meestal in overeenstemming zijn met de teksten zoals die zijn opgesteld door de wetgever, maar niet altijd.

Overheid.nl onbereikbaar—en doet eindredactie wetteksten?
Wat is er aan de hand? In een artikel getiteld The world according to www.overheid.nl, gepubliceerd in nummer 25 van het Nederlands Juristenblad (NJB) van dit jaar klaagt Fernhout over Wetten.overheid.nl. Hij stelt dat de mensen achter deze site niet te bereiken zijn als hij ze wil benaderen om hen te wijzen op fouten in regelingen op Wetten.overheid.nl. Ook is hij niet te spreken over het feit dat ze op eigen houtje aangeleverde wetteksten aanpassen.

Het eerste is natuurlijk vervelend, maar niet echt gek. Neem een grote organisatie en probeer daar iemand te bereiken. Vaak kansloos. Kasten en muren hebben ze daar uitgevonden. Maar goed, als je ergens mee zit en je vindt geen luisterend oor, dan kan dat wel heel frustrerend zijn. Wat ik tegenwoordig doe, is mijn klachten twitteren. Een beetje organisatie wil niet in een kwaad daglicht gezet worden op de sociale media en heeft vaak een mannetje of vrouwtje in dienst dat deze media nauwlettend in de gaten houdt. De kans dat je na een boze tweet met de juiste # zeer snel iemand aan de haak hebt, is dan ook heel groot. Zo kun je je ei kwijt, is de hele wereld ervan op de hoogte (in potentie) en wordt je probleem ook nog opgelost (misschien).

Bereikbaarheid Overheid.nl wordt verbeterd
Fernhout heeft niet getwitterd, maar heeft het NJB gebruikt om zijn onvrede te spuien. Dat kan natuurlijk ook, maar dan moet je nog wel even een gerenommeerde redactie passeren. In zijn geval is hij daar echter glansrijk in geslaagd. Het gevolg is dat Overheid.nl zich nu toch echt wel geroepen voelde te reageren. Wie wil er immers met de billen bloot in het Nederlands Juristenblad?

Over het niet kunnen bereiken van de mensen achter Overheid.nl zijn de mensen van de redactieraad van het Basiswettenbestand (BWB) kort. Er is iets misgegaan waardoor het bericht van Fernhout op een verkeerde plek is terecht gekomen. 'Men gaat er aandacht voor vragen.' Ik neem aan dat dit betekent dat men maatregelen neemt om te voorkomen dat een bericht als dat van Fernhout nog een keer op de verkeerde plek terecht zal komen.

Eindredactie Overheid.nl moet kunnen, mits...
Op zijn minst interessant is de reactie op de tweede opmerking van Fernhout. Daarover stellen de BWB-mensen dat het uitgangspunt is dat bij consolidatie van wetteksten wijzigingsopdrachten worden verwerkt zoals de wetgever deze voor ogen heeft. Gelukkig! Echter, als er sprake is van een kennelijke vergissing, dan voelt de redactieraad zich geroepen deze vergissing te herstellen. Zij doet dit natuurlijk niet zomaar. Er moet duidelijk zijn wat de wetgever beoogde, het moet plausibel zijn dat de rechter in een voorkomend geval de door de Overheid.nl gevolgde uitleg zal volgen, en men plaatst een redactionele opmerking bij het wetsartikel inzake de 'fout' in de wijzigingsopdracht.

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat Fernhout na het lezen van de reactie van Overheid.nl weer in de pen geklommen is en zijn stuk de titel gaf: Red de wet.