Jaarverslag Raad voor Rechtsbijstand 2014

Jaarverslag Raad voor Rechtsbijstand 2014

In 2014 is het aantal reguliere toevoegingen met zo'n 10.000 zaken gedaald, hoofdzakelijk wegens afname van familierechtelijke toevoegingen. Op de terreinen strafrecht en asiel nam het aantal toevoegingen juist toe, met respectievelijk met 1.791 en 6.552.