Column: Nepnieuws, nepparlement, nepblog?

Column: Nepnieuws, nepparlement, nepblog?

De wereld staat binnenkort misschien wel op zijn kop omdat we te maken krijgen met een nogal aparte Amerikaanse president die mede verkozen is op basis van nepnieuws. Wij hebben al jaren een nepparlement. Dat nepparlement maakt en wijzigt dan ook nepwetten naar ik aanneem. Het kan dus niet lang meer duren of er verschijnen ook nepartikelen en nepblogs over juridische kwesties. Of wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend en is er sprake van nepproblemen?

Overvloed aan juridische blogs
Wat zeker niet nep is, is het feit dat steeds meer juristen vol verve een blog starten. Oneerbiedig gezegd, het web is inmiddels vergeven van de juridische blogs. Veel juridische organisaties onderhouden zelfs verschillende blogs. Veel van die juristenblogs zijn bedoeld om cliënten te trekken, het is wat men noemt content marketing. Daar is niets mis mee. Sterker, het is bijna noodzakelijk geworden omdat het gebruik van adblockers snel toeneemt waardoor klanten met ‘traditionele’ online marketingmiddelen steeds lastiger te bereiken zijn.

Soorten blogs
Snel gezegd bestaan er drie verschillende soorten juristenblogs. Blogs die consumenten in jip- en janneketaal uitleggen hoe een juridische kwestie in elkaar zit, blogs die ook uitleg geven maar in een andere taal en daarbij verwijzen naar uitspraken van een meer of gerechten of andere juridische documenten om het verhaal meer cachet te geven, en blogs die vooral bestaan uit \\L9artikelen die eerder in juridische tijdschriften zijn verschenen.

Juristen lezen juristen
Juristenblogs worden ook door veel andere juristen gelezen. Althans, niet de eerst genoemde blogs, dat zijn blogs die zich echt richten op de consument en die zijn juridisch-inhoudelijk voor een praktijkjurist bijna nooit interessant. De andere twee typen blogs zijn dat wel, vooral als in de blogs enige juridische duiding wordt gegeven, en dat is vaak het geval.

Het fijne van het laatstgenoemde soort blog is dat het stukken zijn waar een redactie naar heeft gekeken. Hetgeen er staat is vaak goed leesbaar en naar alle waarschijnlijkheid juridisch-inhoudelijk correct. De jurist-lezer hoeft zich over de betrouwbaarheid van dit soort blogs dus geen zorgen te maken. Een nadeel is dat dit soort blogs niet actueel is. Voordat een stuk immers is geschreven, door een redactie is beoordeeld en uiteindelijk aan het papier is toevertrouwd, is er heel wat water door de Rijn gestroomd. Als redactielid van een tijdschrift weet ik dat maar al te goed. De drukpers loopt nu eenmaal achter de feiten aan.

Blog-redactie
Dit geschreven hebbend zou ik dan moeten concluderen dat de jurist voor de actualiteit bij blogs van het tweede soort moet zijn. Vaak is dat ook zo. Dit type blogs gaat in veel gevallen over actuele zaken, zoals recente uitspraken of in werking tredende wetswijzigingen. Veel juristen-bloggers zitten zelfs bovenop de actualiteit. Vandaag een uitspraak, vandaag een online commentaar. Dat is mooi natuurlijk. Een jurist-blogger bouwt hiermee een online reputatie op en dat kan publiciteit en cliënten opleveren. Ik vraag me echter als redactielid van een tijdschrift wel eens af hoe die ‘snelle’ blogs tot stand komen. Zit een jurist in de avond na het werk zijn stuk te tikken om dat vervolgens online te zetten? Of kijkt er wellicht ook nog een collega naar?

Transparantie
Sterker, ik weet uit (Recht.nl-)ervaring dat er soms stukken online gezet worden, die niet kloppen. Ik denk dan al snel dat het hebben van een online reputatie als jurist-blogger of het willen verwerven van een dergelijke reputatie ten koste gaat van de kwaliteit. Wij blogs lezende juristen stellen het op prijs als juristen-bloggers transparanter zijn over het totstandkomen van hun stukken, dat er wordt aangegeven dat een blog een redactie heeft en dat de functie van de auteur duidelijk is. Student-stagiaire of partner maakt nogal een verschil. Dat zou door mij, maar zeker ook door de lezers zeer op prijs gesteld worden. Wij willen geen ‘nepblogs’, geen juridische blogs die mooi geschreven zijn, maar juridisch kant noch wal raken. Wij willen actuele, goed geschreven stukken die to the point zijn, en die zowel taaltechnisch als juridisch-inhoudelijk door een redactie zijn beoordeeld. Zoiets als bij de blogs van Pels Rijcken. Alle blogs (4 stuks) van dit kantoor hebben een redactie en geven een kort stukje ter toelichting van de inhoud van de blogs.

Het is maar een suggestie en als jurist-blogger kun je je afvragen wat je er mee moet. Trump is (mede) op basis van nepnieuws president van de Verenigde Staten geworden, dus waarom zou een jurist met 'nepblogs' geen bloeiende carrière kunnen hebben?