Column: juridische artikelen en annotaties vrij toegankelijk op OpenRecht

Column: juridische artikelen en annotaties vrij toegankelijk op OpenRecht

Nederland is een nieuw online juridisch platform rijker, OpenRecht, een publicatieplatform dat wordt ontwikkeld door de wetenschap in samenwerking met de rechtspraktijk. Met de introductie van OpenRecht wordt een volgende stap gezet naar een nieuwe juridische kennisinfrastructuur waarin naast wetgeving en uitspraken ook artikelen, annotaties en commentaren vrij beschikbaar zijn.

Bescheiden begin
OpenRecht begint bescheiden met de volledige tekst van bijna 150 artikelen en annotaties. Teksten geschreven door rechters, advocaten, hoogleraren, universitair docenten, overheidsjuristen. Dagelijks worden teksten toegevoegd aan het platform, waarbij het streven is aan het einde van het jaar ruim 1.000 teksten online te hebben.
De bescheidenheid zit bij deze start trouwens niet alleen in het aantal: de teksten zijn namelijk allemaal al eerder gepubliceerd. OpenRecht loopt dus niet voorop qua actualiteit. Voordeel is wel weer dat van de geplaatste teksten de kwaliteit al is getoetst door redacties van bekende juridische tijdschriften, iets dat binnenkort ook op OpenRecht gaat gebeuren. Op dit moment worden redacties gevormd en spoedig zullen de eerste nieuwe peer reviewed teksten gepubliceerd gaan worden.

Verrijking met (heel veel) hyperlinks
Vooralsnog moeten bezoekers het echter doen met oudere teksten, maar dat zijn dan wel teksten die daar waar mogelijk verrijkt zijn met hyperlinks naar in de tekst en eindnoten genoemde bronnen. Dat zijn niet alleen verwijzingen naar Kamerstukken, wetgeving en uitspraken, maar ook links naar rapporten, krantenartikelen en andere literatuur. Zie bijvoorbeeld de eindnoten en de literatuur bij het artikel van Nico van Eijk (Universiteit van Amsterdam) en Quirine Eijkman (College voor de Rechten van de Mens, Hogeschool Utrecht). De eerder gepubliceerde stukken zijn dus niet zomaar pdfjes of Word-documenten die nog maar weer eens een keer bekendgemaakt worden.

Digitaal publiceren en digitaal verwijzen
Door de digitale herpublicatie vervallen de paginanummers in de teksten. Dit lijkt het verwijzen naar delen van de tekst lastiger te maken. Het tegendeel is echter waar. Als in de teksten alinea's zijn aangebracht (en welke auteur doet dat niet?), dan is het mogelijk door middel van een hyperlink te verwijzen naar die alinea's. Een auteur kan dus door middel van deze link de lezer sturen naar de conclusie van het artikel 'Naar een nieuwe juridische kennisinfrastructuur' waar in 2012 geschreven werd dat de tijd rijp was voor echt online publiceren. Het digitale publiceren biedt dus mogelijkheden voor digitaal verwijzen met alle voordelen van dien voor de gebruikers. Zij kunnen immers klikkend van het ene relevante document naar het andere, zonder het in een verwijzing genoemde stuk eerst weer met Google of een andere zoekmachine te moeten opzoeken.

Een vaste identifier voor juridische artikelen
OpenRecht biedt nog meer digitale voordelen. Het maakt gebruik van wat heet de Juriconnect Doctrine Identifier (JCDI), een door Juriconnect geïntroduceerde standaard voor het verwijzen naar juridische artikelen en annotaties. Dat betekent dat alle aan OpenRecht toegevoegde bronnen een JCDI krijgen en die altijd zullen behouden, waardoor ze altijd terug te vinden zijn via het juridisch doctrine register (JudoReg). Na het invullen van 'JCDI:ALT103:1' op de JudoReg-pagina wordt de gebruiker nu verwezen naar OpenRecht. Als het artikel over 10 jaar zou staan op een website met als domein juridisch-oa.nl dan zal het register aangeven dat het document met de identifier 'JCDI:ALT103:1' staat op www.juridisch-oa.nl. Een artikel zou nooit meer zoek moeten raken. De JCDI is dus een digital object identifier (DOI) voor (Nederlandse) juridisch artikelen en annotaties.

Centrale online plaats voor alle rechtsgebieden
Ook is het een groot voordeel als uiteindelijk veel oude, maar zeker ook veel nieuwe publicaties via één centrale plek, via openrecht.nl, te vinden zijn. Zo hoeft een arbeidsrechtjurist niet meer van de JAR naar ArbeidsRecht naar de RAR naar het Nederlands Juristenblad naar Arbeidsrechtelijk Annotaties naar... De jurist klikt op OpenRecht in de linkerkantlijn op Arbeidsrecht en alle arbeidsrechtelijke teksten worden getoond.

Het gemak dient de jurist met OpenRecht.

P.S. Uw columnist is betrokken bij de ontwikkeling van OpenRecht.