Contouren stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand

Contouren stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand

Een schets van de contouren van een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ingezet wordt op meer en beter toegankelijke informatie online, waarbij te denken valt aan voorbeeldbrieven of een vraagbaak. Er zal bovendien, door een onafhankelijke instantie, kritischer worden gekeken welke zaken al dan niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. En een innovatie in het voorgestelde nieuwe stelsel: de zogeheten rechtshulppakketten, die voorzien in een integrale behandeling van problemen voor een vooraf bepaalde prijs. Rechtsbijstandsverleners krijgen straks een vergoeding voor de oplossing die zij bieden en niet, zoals nu, om te procederen.