Rechtspraak opgeschort

Rechtspraak opgeschort

In verband met het coronavirus wordt de Rechtspraak opgeschort. Urgente zaken gaan wel door. Denk daarbij aan voorgeleidingen van verdachten, faillissementen, zaken rond verplichte zorg, familiezaken als uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen, kortgedingen en zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen. Onderzocht wordt de mogelijkheid om uitspraken te livestreamen.