Jaarverslag Rechtspraak 2019

Jaarverslag Rechtspraak 2019

In 2019 werden 1,54 miljoen rechtszaken afgewikkeld. Bijna driekwart van de afgehandelde zaken waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken. 20 procent was een strafzaak en de resterende 7 procent bestond uit bestuursrecht- en belastingzaken. In het jaarverslag worden ontwikkelingen in 3 categorieën in detail behandeld: BOPZ-zaken, scheidingszaken en tbs-opleggingen.