NJB themanummer Corona & Recht

NJB themanummer Corona & Recht

De artikelen in deze editie van het Nederlands Juristenblad zijn gewijd aan juridische aspecten van de coronacrisis. Publiekrechtelijke en gezondheidsrechtelijke aspecten, gevolgen voor het contractenrecht en de strafrechtspleging komen aan de orde.