Afkortingen inhoudsindicaties uitspraken Rechtspraak.nl

Afkortingen inhoudsindicaties uitspraken Rechtspraak.nl

De inhoudsindicaties van veel uitspraken van Rechtspraak.nl laten soms te wensen over. U kunt deze pagina raadplegen als u afkortingen tegen bent gekomen in inhoudsindicaties waarvan u denkt, wat betekent dit? De afkortingen zijn gesorteerd per rechtsgebied zoals dat door de Rechtspraak zelf is toegevoegd aan de betreffende uitspraken. Mogelijk ziet u de afkortingen niet meer terug als u klikt op de link naar de uitspraak. De inhoudsindicatie is dan aangepast/verbeterd.

Er komen dagelijks afkortingen bij dus mocht de door u gevonden afkorting niet voorkomen op deze pagina mailt u deze dan naar de redactie van Recht.nl, bij voorkeur met (mogelijke) betekenis.

Ambtenarenrecht
Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:10559
Afkorting: Bemer 3000 geen voorziening voor rugletsel
Betekenis: Bemer = systeem om met fysische vasculaire therapie microcirculatie en capillaire vaten te verbeteren

Arbeidsrecht
Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:9809
Afkorting: Voorwaardelijk verzoek TV + BV niet behandeld
Betekenis: Voorwaardelijk verzoek TV ??? + BV ??? niet behandeld

Belastingrecht
Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2020:8647
Afkorting: Gegrond IMSV
Betekenis: Gegrond immateriële schadevergoeding

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2019:3409
Afkorting: Blh heeft niet aannemelijk gemaakt ...
Betekenis: Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt ...

Uitspraak: ECLI:NL:PHR:2020:952
Afkorting: tbs-vordering
Betekenis: terbeschikkingstellingsregeling-vordering

Uitspraak: ECLI:NL:HR:2020:1331
Afkorting: n-o
Betekenis: niet-ontvankelijk

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2020:3129
Afkorting: NOBZ
Betekenis: Niet Ontvankelijk BeZwaar (waarschijnlijk)

Bestuursrecht
Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:5358
Afkorting: HOREC
Betekenis: Horeca, zaak over horecabedrijf en kansspelautomaten

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3823
Afkorting: BELEI
Betekenis: Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3789
Afkorting: AVG
Betekenis: Algemene verordening gegevensbescherming

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3569
Afkorting: HUUR
Betekenis: Betreft een zaak over huurtoeslag

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3816
Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3746
Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3706
Afkorting: WET
Betekenis: ???

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3563
Afkorting: WABOA
Betekenis: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht A???

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3635
Afkorting: WVW
Betekenis: Wegenverkeerswet

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2020:7204
Afkorting: KNO
Betekenis: Kennelijk Niet-Ontvankelijk

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3383
Afkorting: GEMWT
Betekenis: Gemeentewet (waarschijnlijk) GEMWT wordt in zaaknummer genoemd

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2019:5803
Afkorting: PV mu. LOD.
Betekenis: Proeceskostenveroordeling mu. (???) Last Onder Dwangsom

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2020:6558
Afkorting: AW
Betekenis: Ambtenarenwet (waarschijnlijk)

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3590
Afkorting: BRE 19/3965
Betekenis: staat in zaaknummer en staat wellicht voor iets, maar onduidelijk is wat

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3311
Afkorting: MK. Artikel 55aa (oud) van het Barp.
Betekenis: Meervoudige kamer (waarschijnlijk). Artikel 55aa (oud) van het Besluit algemene rechtspositieregeling politie.

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:4038
Afkorting: VEROR
Betekenis: Monumentenverordening (waarschijnlijk)

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:8497
Afkorting: NTB-beroepen
Betekenis: Niet Tijdig nemen Besluit

Civiel recht
Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2020:7715
Afkorting: Toepassingsgebied EPGV-Verordening
Betekenis: Toepassingsgebied verordening Europese procedure voor geringe vorderingen

Uitspraak: ECLI:NL:PHR:2020:951
Afkorting: Kort geding waarin een in Engeland veroordeelde persoon zich verzet tegen overname van de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf op grond van het VOGP
Betekenis: Kort geding waarin een in Engeland veroordeelde persoon zich verzet tegen overname van de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf op grond van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen

Uitspraak: ECLI:NL:PHR:2020:933
Afkorting: Vordering tot amotie
Betekenis: Vordering tot verplaatsen

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2019:5842
Afkorting: Wilg
Betekenis: Wet inrichting landelijk gebied

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:9046
Afkorting: geen rvs op basis van uitleg ovk
Betekenis: geen roestvrijstaal op basis van uitleg overeenkomst

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:8892
Afkorting: Vordering sv wegens gestelde lekkages bij bovenbuurman
Betekenis: Vordering schadevergoeding wegens gestelde lekkages bij bovenbuurman

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2020:4450
Afkorting: Gebeurtenissenadministratie en IVR. Lichtere toets dan voor EVR.
Betekenis: Gebeurtenissenadministratie en Interne Verwijzingsregister. Lichtere toets dan voor Externe Interne Verwijzingsregister.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2020:4482
Afkorting: i.s.m. R&B
Betekenis: in samenwerking met ???

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2020:6981
Afkorting: bik afgewezen
Betekenis: buitengerechtelijke incassokosten afgewezen

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2020:4144
Afkorting: WSS (=GI)
Betekenis: William Schrikker Stichting (=Gecertificeerde Instelling)

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2020:4141
Afkorting: PEB. WVPS.
Betekenis: PEB.(???) Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:8151
Afkorting: BGK
Betekenis: buitengerechtelijke (incasso)kosten

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:8156
Afkorting: O+O beroep
Betekenis: ontruiming van de woning + ontbinding huurovereenkomst

Omgevingsrecht
Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2020:8919
Afkorting: BBT-conclusie 36 uit de BREF IJzer- en Staalindustrie
Betekenis: Best Beschikbare Techniek conclusie 36 uit de BREF (???) IJzer- en Staalindustrie

Ondernemingsrecht
Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2020:2295
Afkorting: OK; WMS;
Betekenis: Ondernemingskamer; Wet medezeggenschap op scholen

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2020:717
Afkorting: toewijzing enq vz en onm vz
Betekenis: toewijzing enquêteverzoek en onmiddellijke voorziening

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2020:715
Afkorting: toewijzing enquete en onm. vz
Betekenis: toewijzing enquete en onmiddellijke voorziening

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2020:2466
Afkorting: GMR
Betekenis: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Personen- en familierecht
Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2020:4113
Afkorting: Eenzijdig es verzoek, IPR, rb bergrijpt het verzoek tot es tevens als verzoek tot erkenning van het in Somallie gesloten huwelijk.
Betekenis: Eenzijdig echtscheidingsverzoek, Internationaal Privaatrecht, rechtbank begrijpt het verzoek tot echtscheiding tevens als verzoek tot erkenning van het in Somalië gesloten huwelijk.

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2020:3432
Afkorting: Schatting nbi
Betekenis: Schatting netto besteedbaar inkomen

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2020:3432
Afkorting: VCM verleend
Betekenis: ???

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2020:3038
Afkorting: MUHP regulier
Betekenis: machtiging tot uithuisplaatsing regulier

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:8136
Afkorting: wzd, ibs
Betekenis: Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, inbewaringstelling

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2020:3433
Afkorting: Ambulante ZM
Betekenis: Ambulante zorgmachtiging

Socialezekerheidsrecht
Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:11470
Afkorting: TVB2-beoordeling niet meer ter discussie.
Betekenis: Toetsing Verbetering Belastbaarheid in het 2e Ziektejaar-beoordeling niet meer ter discussie.

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2020:3291
Afkorting: OBR
Betekenis: Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR)

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2020:1419
Afkorting: FML
Betekenis: functionele mogelijkhedenlijst

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3564
Afkorting: WIA
Betekenis: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3393
Afkorting: ZW (Eerste aanleg - enkelvoudig) = volledige inhoudsindicatie
Betekenis: Ziektewet

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2020:2193
Afkorting: BRP-adres
Betekenis: basisregistratie personen-adres

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3315
Afkorting: PW
Betekenis: Participatiewet

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3394
Afkorting: AKW
Betekenis: Algemene kinderbijslagwet

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:8899
Afkorting: oorlopige voorziening SV.
Betekenis: Voorlopige voorziening sociale voorziening (misschien).

Strafrecht
Uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2020:8302
Afkortingen: RTL-registratie
Betekenis: Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2020:3829
Afkortingen: Beroep op grond van artikel 27 van de WWETGC
Betekenis: Beroep op grond van artikel 27 van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:5456
Afkortingen: Weigering medewerking aan dubbelPO
Betekenis: dubbelPO ???

Uitspraak: ECLI:NL:HR:2020:1718
Afkortingen: vervangende hechtenis is toegepast bij de svm, cfm. ECLI:NL:HR:2020:914
Betekenis: vervangende hechtenis is toegepast bij de schadevergoedingsmaatregel, conform ECLI:NL:HR:2020:914

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2020:2908
Afkortingen: vrijspraak poging toebrengen zll, w&o mmishandeling
Betekenis: vrijspraak poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel, w&o (???) mishandeling

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2020:2808
Afkortingen: GS 1 dag m.a. en een TS voor de duur van 100 uren / 50 dagen
Betekenis: gevangenisstraf 1 dag met aftrek en een taakstraf voor de duur van 100 uren / 50 dagen

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2020:4129
Afkorting: OBM
Betekenis: Ontzegging rijbevoegdheid
Afkorting: ASR
Betekenis: adolescentenstrafrecht

Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2020:2065
Afkorting: WOB medeplichtigheid
Betekenis: WOB (normaal gesproken Wet openbaarheid bestuur, maar in relatie tot een strafzaak ...

Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2020:7556
Afkorting: bijz. vw.
Betekenis: bijzondere voorwaarden

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2020:2461
Afkorting: 'Vorderingen BP's. Oplegging GS 40 dagen m.a. wv. 36 dagen vw. met een PT van 2 jaren (alg. + bijz. vw.) en een TS 40 uren / 20 dagen.'
Betekenis: 'Vorderingen benadeelde partijen. Oplegging gevangenisstraf 40 dagen met aftrek, waarvan 36 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren (algemene + bijzondere voorwaarden) en een taakstraf 40 uren / 20 dagen'

Vreemdelingenrecht
Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:11555
Afkorting: Vrijheidsbeperkende maatregel gekoppeld aan plaatsing in de HTL. De M108-A vermeldt de mogelijkheid om acht verschillende gronden aan te kruisen.
Betekenis: Vrijheidsbeperkende maatregel gekoppeld aan plaatsing in de Handhaving- en Toezichtlocatie. De M108-A (een staandaardformulier) vermeldt de mogelijkheid om acht verschillende gronden aan te kruisen.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:11061
Afkorting: C&A zijn niet meegenomen in voornemen
Betekenis: correctie en aanvullingen zijn niet meegenomen in voornemen

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2020:3822
Afkorting: WSFBSF
Betekenis: Wet studiefinanciering Besluit studiefinanciering maar de zaak gaat over de Wet inburgering

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:10902
Afkorting: Beroep asiel AA. Eiser is mob
Betekenis: Beroep asiel AA ??? Eiser is met onbekende bestemming vertrokken

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:10675
Afkorting: Vw, tkb + irv 2 jaar
Betekenis: Vreemdelingenwet, terugkeerbesluit + inreisverbod 2 jaar

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:10157
Afkorting: vk; AA; REK-check; iMMO-rapport
Betekenis: vreemdelingenkamer;???, Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek-rapport;

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:9624
Afkorting: LVV opvang
Betekenis: Landelijke Vreemdelingen Voorziening opvang

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:9359
Afkorting: AKT
Betekenis: ???

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:9321
Afkorting: Plakvovo bij beroepszaak NL20.7443 / vovo afgewezen
Betekenis: Plak voorlopige voorziening (twee bij elkaar?) / voorlopige voorziening

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:8824
Afkorting: hasa
Betekenis: ???

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:2613
Afkorting: MVV nareis
Betekenis: machtiging tot voorlopig verblijf

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:4119
Afkorting: pkv
Betekenis: Proceskostenveroordeling
Afkorting: BNT
Betekenis: op basis van afkorting hierboven misschien Besluit Niet Tijdig