Top 50 advocatuur 2021

Top 50 advocatuur 2021

De coronacrisis lijkt geen vat te hebben op de omvang van de 50 grootste advocatenkantoren. Sterker nog: 22 kantoren groeiden met 6 procent of meer. Er waren 4.666 advocaten werkzaam bij de top 50-kantoren per 1 januari 2021; ruim een kwart (26 procent) van het totaal aantal advocaten in Nederland (17.951).