Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2020

Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2020

In 2010 hebben de vier hoogste rechtelijke colleges (de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad) afgesproken de rechtseenheid in het bestuursrecht actief te zullen bevorderen. In dit overzicht licht de commissie de door haar in 2020 verrichtte werkzaamheden toe. In het verslagjaar boog de commissie zich onder meer over de effecten van coronamaatregelen op de behandeling van rechtszaken en over vragen over verzending en ontvangst van besluiten en beroepsschriften per post.