Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Dit wetsvoorstel schept in de eerste plaats ruimte voor nieuwe pensioencontracten. Het pensioen wordt straks beweeglijker en sluit beter aan bij de economische ontwikkelingen; zowel opwaarts als neerwaarts. In de pensioencontracten wordt aangesloten bij de risicopositie van deelnemers. Jongeren hebben de tijd om tegenvallers in beleggingen op te vangen met meevallers; de beweeglijkheid van de uitkering wordt evenwel minder groot als iemand (bijna) met pensioen gaat. Zo wordt het risico op onaangename verrassingen vlak voor de pensioengerechtigde leeftijd beperkt.
Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om pensioen voor de deelnemers transparanter te maken. Iedereen gaat pensioen opbouwen via een premieregeling. De pensioenpremie wordt voor alle leeftijden gelijk.