Jaarverslag Rechtspraak 2021

Jaarverslag Rechtspraak 2021

In 2021 deden rechters uitspraak in ruim 1,4 miljoen zaken, een stijging van 4 procent in vergelijking met 2020. Daarvan betroffen 850.000 kantonkwesties (ruim 60 procent). Daarnaast werden 485.000 rechtbankzaken aangebracht (35 procent) en 45.000 zaken bij de gerechtshoven (3 procent).
Rechters maken zich blijkens het jaarverslag zorgen over de onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten, waarbij 11 'buikpijndossiers' expliciet worden benoemd. Het gaat bijvoorbeeld over knellende wetgeving rond transitievergoedingen en een gebrek aan menselijke maat bij de uitvoering van (onderdelen van) de zorgverzekeringswet. Ook het taakstrafverbod wordt genoemd.