NJV Preadviezen 2022: De repressieve samenleving

NJV Preadviezen 2022: De repressieve samenleving

De Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) publiceerde haar jaarlijkse bundel met preadviezen. Het thema De repressieve samenleving wordt belicht vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief: het burgerlijk recht als instrument van verandering (Anne Keirse en Vanessa Mak); de repressieve overheid en de rechtsbescherming daartegen in het bestuursrecht (Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik) en de plaats van de reclassering in het strafrecht (Johannes Bijlsma, Stijn Franken en Petra van Kampen). De bundel beoogt een beeld te geven van de juridische stand van het land.