Tijdige rechtspraak: de stand van zaken

Tijdige rechtspraak: de stand van zaken

Eind 2023 moeten alle achterstanden binnen de rechtspraak zijn ingelopen, doorlooptijden structureel zijn verbeterd en nieuwe rechtszaken tijdig worden afgedaan. Dat zijn de ambitieuze doelstellingen van het programma 'Tijdige rechtspraak' dat in 2019 van start ging. Patricia Messer, president van de Rechtbank Midden-Nederland, over de voortgang van het programma.