Behoud van digitale rechtszittingen?

Behoud van digitale rechtszittingen?

In 2020 trad spoedwetgeving in werking vanwege de uitbraken van het coronavirus, waardoor het rechtsverkeer doorgang kon vinden tijdens de lockdowns. Twee jaar na dato gaan er stemmen op om sommige oplossingen permanent mogelijk te maken, waaronder digitale mondelinge behandeling in civiele, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures. Voor een eventuele permanente regeling voor deze voorzieningen worden in het onderstaande rapport randvoorwaarden en aandachtspunten genoemd.