Jaarverslag Hoge Raad 2023

Jaarverslag Hoge Raad 2023

De Hoge Raad deed in 2023 4.000 zaken af: 3.000 strafzaken (waarvan 2.250 niet-ontvankelijk), 600 belastingzaken en 400 civiele zaken. Er werden daarentegen veel meer (circa 5.000) nieuwe zaken aangebracht.
Procureurs-generaal concludeerden in 1.250 zaken. Er werden 30 verzoeken om cassatie in het belang der wet ingediend, wat leidde tot 5 vorderingen tot cassatie (4 civielrechtelijk en één strafrechtelijk). Ook deed de Hoge Raad uitspraak in 5 zaken waarin in 2022 een vordering tot cassatie in het belang der wet was ingediend (4 civielrechtelijke en één fiscaalrechtelijke zaak).
En een novum: voor het eerst beantwoordde de Hoge Raad een prejudiciële vraag in een strafzaak.