Jaarverslag Rechtspraak 2023

Jaarverslag Rechtspraak 2023

In 2023 behandelden rechters 1.395.000 zaken, waarvan 880.000 civiele kantonzaken, 185.000 strafzaken, 150.000 familiezaken en 37.500 fiscale zaken. Ten opzichte van 2022 nam het aantal afgehandelde zaken met 2% toe. 58.000 (4%) uitspraken werden geanonimiseerd openbaargemaakt via Rechtspraak.nl.
Sinds een aantal jaar benoemt de Rechtspraak in haar jaarverslag knellende wet- en regelgeving en signaleert waar het rechtsstatelijk fout dreigt te gaan. Dit dreigt onder meer doordat capaciteitsproblemen in allerlei sectoren (zorgverleners, gevangenispersoneel) de tijdige of correcte uitvoering van uitspraken belemmeren. De Rechtspraak kampt bovendien met een structureel tekort aan rechters, ondanks uitbreiding van het aantal opleidingsplekken van circa 200 naar 250.