Wetsvoorstel modernisering rechterlijke organisatie

Wetsvoorstel modernisering rechterlijke organisatie

De bevoegdheid van de kantonrechter om zaken te behandelen wordt uitgebreid, waardoor burgers minder vaak verplicht worden een advocaat in te schakelen. Op dit moment kunnen zaken met een waarde tot 5.000 euro worden voorgelegd aan de kantonrechter. Dit bedrag gaat omhoog naar 25.000 euro. Ook wordt de kantonrechter bevoegd in alle geschillen over consumentenkrediet (d.w.z. leningen tot 40.000 euro) en consumentenkoop.