Wet voor kostendekkende griffierechten

Wet voor kostendekkende griffierechten

Een nieuw voorstel voor een kostendekkend griffiestelsel is door Justitie ter consultatie naar belanghebbende partijen gestuurd. Voor 60% van de Nederlandse bevolking komt er een gereduceerd tarief.