Toekomstige wettelijke regeling voor mediators

Toekomstige wettelijke regeling voor mediators

In de onderstaande nota wordt een beschrijving op hoofdlijnen gegeven van een toekomstige wettelijke regeling van het beroep van mediator. Met deze regeling wordt beoogd te komen tot heldere, handhaafbare kwaliteitseisen die aan mediators worden gesteld. Daarbij zal de Wet beŽdigde tolken en vertalers model staan.