Binnenkort participatie in gerechtsdeurwaarderskantoren mogelijk?

Binnenkort participatie in gerechtsdeurwaarderskantoren mogelijk?

Een aantal gerechtsdeurwaarders is verontrust over een door de beroepsorganisatie KBvG voorgestelde nieuwe verordening die ziet op de onafhankelijkheid van de beroepsgroep. Men verzet zich met name tegen de keuze van de KBvG om aandelenparticipatie in gerechtsdeurwaarderskantoren mogelijk te maken voor derden, zijnde niet-gerechtsdeurwaarders. Dit zou tot ongewenste beïnvloeding leiden.