'Nieuwe tuchtrechtregeling voor rechters is ongrondwettig'

'Nieuwe tuchtrechtregeling voor rechters is ongrondwettig'

Het wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen rechterlijke ambtenaren voorziet in een uitgebreid pakket van tucht- en ordemaatregelen, dat mogelijk nog verder uitdijt. Bij zo'n uitgebreide regeling is het zaak buiten twijfel te stellen dat de instanties die dergelijke maatregelen treffen, voldoen aan de grondwettelijke eisen. Voor zover de Hoge Raad toezicht uitoefent (bijvoorbeeld bij overplaatsing of ontslag), is er geen vuiltje aan de lucht. Anders is het wanneer de president van het gerecht of het gerechtsbestuur maatregelen oplegt.