Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016

In 2016 was er een lichte stijging van het aantal toevoegingen, naar circa 450.000. Het Juridisch Loket kreeg bovendien bijna 750.000 vragen. Het aanbod van advocaten nam licht af, terwijl het aantal mediators toenam.