Jaarverslag Rechtspraak 2018

Jaarverslag Rechtspraak 2018

De Rechtspraak handelde vorig jaar 1.533.570 zaken af, 4 procent minder dan in 2017. De grootste daling deed zich voor bij bestuursrecht: het aantal belastingzaken nam af met 22 procent.
2018 was een pittig jaar voor de Rechtspraak, waarin opnieuw een financieel tekort ontstond, hoofdzakelijk vanwege het rampzalige digitaliseringsprogramma, bezuinigingen—en het teruglopende aantal zaken.