Kwart minder klachten tegen notarissen na invoering griffierecht

Kwart minder klachten tegen notarissen na invoering griffierecht

De vier kamers voor het notariaat kregen in 2018 veel minder zaken binnen dan in 2017. In 2018 werden 374 zaken aangebracht; in 2017 waren dat er 485. De afname van 23 procent valt samen met de invoering van een griffierecht van 50 euro dat klagers sinds 1 januari 2018 moeten voldoen op basis van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. Circa 15 procent van de klachten slaagde: er werden in 2018 twee notarissen uit hun ambt gezet en de kamers legden 51 waarschuwingen, berispingen en schorsingen op.