Legal management: realiseren van juridische kwaliteit

Legal management: realiseren van juridische kwaliteit

Legal management is een nieuw vakgebied, dat de praktijk van juridische professionals vanuit een organisatiekundig perspectief benadert. Dit boek schetst hoe juridische dienstverlening zo goed mogelijk georganiseerd en aangestuurd kan worden. Experts schetsen de ontwikkeling van dit vakgebied en gaan in op de stand van zaken van het legal management binnen overheidsinstanties, het bedrijfsleven en de advocatuur.