Groen licht voor meer digitale rechtspraak en notariële akten via videoverbinding

Groen licht voor meer digitale rechtspraak en notariële akten via videoverbinding

De rechtspraak kan op zeer korte termijn gebruik gaan maken van digitale communicatiemiddelen. Ook is er ingestemd met de mogelijkheid tot het digitaal passeren van notariële akten. En het wordt op verschillende terreinen tijdelijk mogelijk om, waar fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, via elektronische middelen te communiceren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden.