Spoedwet COVID-19 inzake het wetgevingsproces, de rechtspraak en vergaderingen van rechtspersonen

Spoedwet COVID-19 inzake het wetgevingsproces, de rechtspraak en vergaderingen van rechtspersonen

Dit wetsvoorstel bevat verschillende voorzieningen en wettelijke aanpassingen om het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur zo goed mogelijk te laten functioneren zolang de beperkingen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus gelden. Het voorstel regelt onder meer dat fysieke zittingen in gerechtelijke procedures tijdelijk via elektronische weg kunnen plaatsvinden. Tevens worden tijdelijke voorzieningen getroffen voor vergaderingen en verslaglegging van rechtspersonen.