Eerste Kamer stemt in met Coronawet

Eerste Kamer stemt in met Coronawet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet waarmee de noodverordeningen waarin maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus op dit moment zijn vastgelegd, een structurele juridische grondslag krijgen. Op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 worden op korte termijn ministeriële regelingen over de mondkapjesplicht opgesteld. Ook de 'routekaart', het overzicht waarin is aangegeven welke maatregelen bij de vier risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) horen, wordt vertaald naar een regeling.