Jaarplan van de Rechtspraak 2021

Jaarplan van de Rechtspraak 2021

De Rechtspraak wil 200 nieuwe rechters gaan werven om oplopende zaaksvoorraden terug te dringen en behandeltijden te verkorten. Naast extra rechters moet de Rechtspraak onder meer stappen zetten op het gebied van digitalisering. De kosten van innovatie lopen de komende jaren op. Ook is er een toename van megazaken in het strafrecht en zal de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering kostbaar zijn.