Jaarverslag Rechtspraak 2020

Jaarverslag Rechtspraak 2020

De coronacrisis is van grote invloed geweest op de gang naar de rechter in 2020: het aantal afgehandelde rechtszaken daalde met 11 procent ten opzichte van 2019. In totaal werden 1,37 miljoen zaken behandeld, waarvan driekwart civiel, 17 procent strafzaken en 7 procent bestuurs- en belastingzaken.