De belangrijkste jurisprudentie van 2021

De belangrijkste jurisprudentie van 2021

Recht.nl houdt sinds 2004 voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 125 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2021 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over bestuurdersaansprakelijkheid wegens schending van de boekhoudplicht. Die zaak werd in maar liefst 20 tijdschriften besproken.