35,21 euro per uitspraak

35,21 euro per uitspraak

In de jaren '90 dook de metafoor op van het 'rechtsbedrijf', dat de aandacht richtte op de 'output' van de rechtspraak. 'Objectieve maatstaven' voor werklastmeting en productie gingen vanaf 2002 het budget bepalen, geheel in lijn met de filosofie van het New Public Management die de overheid had omarmd. Voortaan hoorde bij elke categorie vonnissen een bepaald bedrag — 35,21 euro om een betalingsconflict tussen een leverancier en een consument te beslechten bijvoorbeeld, zo vertelde een raadsheer in de Hoge Raad in 2021 aan de Volkskrant. Hoe meer vonnissen, hoe meer geld. Pas in 2019 was er genoeg bewijsmateriaal verzameld om dit financieringssysteem te matigen.