Hét kennisplatform voor juristen

Proefschrift: Het rechterlijk bevel en verbod als remedie

Iedereen die zich bezighoudt met rechtshulpverlening zal het over één ding eens zijn: voorkomen van schade is beter dan genezen. Dit proefschrift gaat in op de vraag of er een recht bestaat op een preventieve remedie, dus een remedie die kan worden ingezet voordat schade ontstaat. Die vraag wordt beantwoord aan de hand van het Nederlandse recht, het Unierecht en het EVRM.
Op overtuigende wijze wordt het belang geschetst van de preventieve remedie. Daarbij komen het kort geding en de ruimte die een kort geding-rechter heeft ruimschoots aan bod. Dit maakt dit boek bij uitstek relevant voor de advocatuur, nu men daar bij het formuleren van vorderingen en het bepalen van processtrategie rekening mee kan houden.

Jaarverslag Rechtspraak 2022

In 2022 werd er door 2.646 rechters en raadsheren uitspraak gedaan in circa 1,4 miljoen rechtszaken. De Rechtspraak begon in 2021 met het benoemen van knelpunten in wetgeving. In dit jaarverslag worden er 13 benoemd, verspreid over alle rechtsgebieden. Zo wordt aandacht gevraagd voor vastlopende belastingrechtspraak wegens grote hoeveelheden no cure, no pay WOZ- en bpm-zaken, uitvoeringsorganisaties die er te vaak niet in slagen om binnen geldende termijnen besluiten te nemen, falende consumentenbescherming en een knellende hoger beroepstermijn voor familie- en jeugdzaken.

Nieuwe dienst op Recht.nl: Jurisprudentie Tracker nu beschikbaar voor alle abonnees

Rechters doen jaarlijks meer dan een miljoen zaken af, waarvan er circa 55.000 openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl; zo'n 1.000 uitspraken per week. De dienst Jurisprudentie Tracker maakt deze continue stroom behapbaar.
Voor het eerst is er een kennistool waarmee u handig en snel kennisneemt van alle gepubliceerde uitspraken binnen uw specialisme — én waarmee u in een oogopslag ziet welke zaken praktijkwaarde hebben.
Deze dienst is per heden integraal beschikbaar voor abonnees van Recht.nl en biedt in essentie 18 online jurisprudentietijdschriften. Leest u voor optimaal gebruik eerst de onderstaande one pager (pdf), of klikt u in de menubalk bovenaan de website op 'JURISPRUDENTIE TRACKER' om meteen te gaan kijken!