Hét kennisplatform voor juristen

Teloorgang sociale advocatuur: 5.000 stagiairs nodig om tij te keren

Het tekort aan advocaten die bereid zijn om zaken op basis van toevoegingen te doen, loopt rap op. Het Kenniscentrum Rechtsbijstand schetst een urgent beeld: in 2023 telde men 4.389 sociaal advocaten, die 350.000 zaken per jaar voor hun rekening moeten nemen. Dit jaar zijn er al meer dan 300 volledige uitschrijvingen, tegenover slechts 200 inschrijvingen.
De helft van de jonge advocaten (20 – 35 jaar) blijkt echter af te haken en de afname zet verder door: de komende jaren gaan namelijk 2.500 sociaal advocaten met pensioen. Om alleen al die groep te vervangen, zouden 5.000 stagiairs moeten worden opgeleid. Immers: lang niet alle advocaten die hun stage afronden, zijn vijf jaar na dato nog advocaat.
"Meer geld" is nodig, maar de huidige vergoedingen bedragen zegge en schrijve slechts de helft van het gemiddelde uurtarief van advocaten. Het is zonneklaar dat verdubbeling daarvan wishful thinking is.
Er moet dus meer gebeuren — bijvoorbeeld het vergroten van efficiëntie, zodat meer zaken kunnen worden afgedaan in dezelfde tijd, waarmee de capaciteit én de omzet toeneemt.
Plannen rond (digitale) innovatie voor de sociale advocatuur liggen klaar, maar worden door de Orde van Advocaten, de Raad voor Rechtsbijstand en het Ministerie terzijde geschoven. De Orde doet niets en wijst naar het Ministerie; het Ministerie wijst naar de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad heeft echter geen innovatiebudget — en kijkt daarvoor naar het Ministerie.
De slotsom: Zij dronken een glas, zij deden een plas — en lieten de zaak zoals hij was.

Innovatie van rechtssystemen samengevat: het gebeurt niet

Maurits Barendrecht is emeritus-hoogleraar Innovatie van Rechtssystemen aan Tilburg Law School. In zijn afscheidsrede vatte hij inzichten over innovatie van rechtssystemen samen. In drie woorden: het gebeurt niet.
De sociale advocatuur kalft bij gebrek aan innovatie af met 10 procent per jaar, de voornaamste innovatie bij de rechtspraak behelst niet meer dan het kunnen indienen van elektronische stukken en van de schamele 10 miljoen euro aan innovatiebudget dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2020/2021 te besteden kreeg is niet één project schaalbaar van de grond gekomen. Geen enkele instelling heeft de opdracht om de verhoudingen in de rechtsorde te verbeteren — en de staatsmachten modderen voort.

De belangrijkste jurisprudentie van 2023 op 15 rechtsgebieden

Recht.nl houdt al 20 jaar voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 125 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2023 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over contractuele uitsluiting van de Haviltex-maatstaf. Die zaak werd (tot op heden) in maar liefst 17 tijdschriften besproken.

Intervisie / Intercollegiaal Overleg nu mogelijk in vaste groepen

Samen met de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de Rechtbank Amsterdam) organiseert Recht.nl online bijeenkomsten voor honderden deelnemende advocaten. Met 4 sessies van 2 uur voldoet u dit jaar eenvoudig aan de kwaliteitstoetseneis van de Orde van Advocaten. U wordt ingedeeld in een vaste groep collegae, op het rechtsgebied van uw keuze.

Jurisprudentie Tracker nu beschikbaar voor alle abonnees Recht.nl

Rechters doen jaarlijks meer dan een miljoen zaken af, waarvan er circa 55.000 openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl; zo'n 1.000 uitspraken per week. De dienst Jurisprudentie Tracker maakt deze continue stroom behapbaar.
Voor het eerst is er een kennistool waarmee u handig en snel kennisneemt van alle gepubliceerde uitspraken binnen uw specialisme — én waarmee u in een oogopslag ziet welke zaken praktijkwaarde hebben.
Deze dienst is integraal beschikbaar voor abonnees van Recht.nl en biedt in essentie 18 online jurisprudentietijdschriften. Leest u voor optimaal gebruik eerst de onderstaande one pager (pdf), of klikt u in de menubalk bovenaan de website op 'JURISPRUDENTIE TRACKER' om meteen te gaan kijken!