Hét kennisplatform voor juristen

Rechters stellen professionele standaard op voor getuigenverhoor in civiele zaken

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel van de Hoven stelde een professionele standaard op voor het horen van getuigen. Raadsheren brachten in kaart wat van belang is als getuigen een rol spelen bij de waarheidsvinding en riepen daarbij de hulp in van de wetenschap. Dat heeft 51 aanbevelingen opgeleverd voor het verhoor, de voorbereiding, de beoordeling en verslaglegging in civiele zaken. Ook rechters — en advocaten — in andere rechtsgebieden kunnen er hun voordeel mee doen.

Recht en tech in de rechtspraak

Deze editie van de periodieke uitgave Rechtstreeks van de Raad voor de rechtspraak staat in het teken van AI. Heeft de rechter voldoende kennis om te oordelen over geschillen waarin (vermoedelijk) artificiële intelligentie is gebruikt? Wat kan de rechtspraak doen om hiermee om te gaan? Het nummer bevat daarnaast artikelen over de integratie van AI-systemen in het recht (waarbij juristen en computerwetenschappers moeten samenwerken), over de impact van AI op het bewijsrecht en over het gebruik van risicoprofielen — in het bijzonder op het risico van discriminatie.

Intervisie / Intercollegiaal Overleg nu mogelijk in vaste groepen

Samen met de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de Rechtbank Amsterdam) organiseert Recht.nl online bijeenkomsten voor honderden deelnemende advocaten. Met 4 sessies van 2 uur voldoet u dit jaar eenvoudig aan de kwaliteitstoetseneis van de Orde van Advocaten. U wordt ingedeeld in een vaste groep collegae, op het rechtsgebied van uw keuze.

Jurisprudentie Tracker nu beschikbaar voor alle abonnees Recht.nl

Rechters doen jaarlijks meer dan een miljoen zaken af, waarvan er circa 55.000 openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl; zo'n 1.000 uitspraken per week. De dienst Jurisprudentie Tracker maakt deze continue stroom behapbaar.
Voor het eerst is er een kennistool waarmee u handig en snel kennisneemt van alle gepubliceerde uitspraken binnen uw specialisme — én waarmee u in een oogopslag ziet welke zaken praktijkwaarde hebben.
Deze dienst is integraal beschikbaar voor abonnees van Recht.nl en biedt in essentie 18 online jurisprudentietijdschriften. Leest u voor optimaal gebruik eerst de onderstaande one pager (pdf), of klikt u in de menubalk bovenaan de website op 'JURISPRUDENTIE TRACKER' om meteen te gaan kijken!