Hét kennisplatform voor juristen

Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2023

In 2010 hebben de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad afgesproken om de rechtseenheid in het bestuursrecht actief te gaan bevorderen. De daartoe ingestelde Commissie rechtseenheid bestuursrecht heeft zich in 2023 over verschillende onderwerpen gebogen, waaronder de mogelijkheden om de tussenuitspraak in te zetten om partijen te laten reageren op stukken of bewijs te laten leveren, de verschoonbare termijnoverschrijding, het verstrekken van gegevens in de bezwaarfase en de toetsing van buitenwettelijk begunstigend beleid.

Kantonrechters doen in 2024 naar verwachting circa 1 miljoen zaken af

Volgens het Jaarplan van de Rechtspraak worden in 2024 1,5 miljoen dossiers in eerste aanleg behandeld, door 2.700 rechters en raadsheren. Tweederde daarvan komt voor rekening van kantonrechters. Ter vergelijking: naar verwachting zullen de gerechtshoven in 2024 ongeveer 50.000 zaken behandelen. Slechts 2 procent van de zaken valt onder het belastingrecht.

Intervisie / Intercollegiaal Overleg nu mogelijk in vaste groepen

Samen met de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de Rechtbank Amsterdam) organiseert Recht.nl online bijeenkomsten voor honderden deelnemende advocaten. Met 4 sessies van 2 uur voldoet u dit jaar eenvoudig aan de kwaliteitstoetseneis van de Orde van Advocaten. U wordt ingedeeld in een vaste groep collegae, op het rechtsgebied van uw keuze.

Humor in de rechtszaal

Humor kan voordeel bieden in de rechtszaal. Wetenschappers analyseerden enkele jaren geleden circa 800 zaken van het Amerikaanse hooggerechtshof en ontdekten dat advocaten die de rechter aan het lachen kregen, 5 procent meer kans maakten om de zaak te winnen.

Nieuwe dienst op Recht.nl: Jurisprudentie Tracker nu beschikbaar voor alle abonnees

Rechters doen jaarlijks meer dan een miljoen zaken af, waarvan er circa 55.000 openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl; zo'n 1.000 uitspraken per week. De dienst Jurisprudentie Tracker maakt deze continue stroom behapbaar.
Voor het eerst is er een kennistool waarmee u handig en snel kennisneemt van alle gepubliceerde uitspraken binnen uw specialisme — én waarmee u in een oogopslag ziet welke zaken praktijkwaarde hebben.
Deze dienst is per heden integraal beschikbaar voor abonnees van Recht.nl en biedt in essentie 18 online jurisprudentietijdschriften. Leest u voor optimaal gebruik eerst de onderstaande one pager (pdf), of klikt u in de menubalk bovenaan de website op 'JURISPRUDENTIE TRACKER' om meteen te gaan kijken!