Hét kennisplatform voor juristen

Jaarverslag Rechtspraak 2023

In 2023 behandelden rechters 1.395.000 zaken, waarvan 880.000 civiele kantonzaken, 185.000 strafzaken, 150.000 familiezaken en 37.500 fiscale zaken. Ten opzichte van 2022 nam het aantal afgehandelde zaken met 2% toe. 58.000 (4%) uitspraken werden geanonimiseerd openbaargemaakt via Rechtspraak.nl.
Sinds een aantal jaar benoemt de Rechtspraak in haar jaarverslag knellende wet- en regelgeving en signaleert waar het rechtsstatelijk fout dreigt te gaan. Dit dreigt onder meer doordat capaciteitsproblemen in allerlei sectoren (zorgverleners, gevangenispersoneel) de tijdige of correcte uitvoering van uitspraken belemmeren. De Rechtspraak kampt bovendien met een structureel tekort aan rechters, ondanks uitbreiding van het aantal opleidingsplekken van circa 200 naar 250.

Cursus Google en AI voor Juristen (online, 2 PO-punten)

Om vrij toegankelijke juridische informatie te kunnen vinden op het internet, is het onmisbaar dat u de ins & outs kent van Google én de belangrijkste juridische sites. In deze nieuwste editie van de cursus Google voor Juristen is tijd ingeruimd om de contouren te schetsen van (toekomstig) gebruik van AI in het juridische domein.

De belangrijkste jurisprudentie van 2023 op 15 rechtsgebieden

Recht.nl houdt al 20 jaar voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 125 belangrijkste juridische vakbladen. Bij de onderstaande jaaroverzichten geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was.
'Winnaar' in 2023 was deze uitspraak van de Hoge Raad, over contractuele uitsluiting van de Haviltex-maatstaf. Die zaak werd (tot op heden) in maar liefst 17 tijdschriften besproken.

Intervisie / Intercollegiaal Overleg nu mogelijk in vaste groepen

Samen met de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de Rechtbank Amsterdam) organiseert Recht.nl online bijeenkomsten voor honderden deelnemende advocaten. Met 4 sessies van 2 uur voldoet u dit jaar eenvoudig aan de kwaliteitstoetseneis van de Orde van Advocaten. U wordt ingedeeld in een vaste groep collegae, op het rechtsgebied van uw keuze.

Nieuwe dienst op Recht.nl: Jurisprudentie Tracker nu beschikbaar voor alle abonnees

Rechters doen jaarlijks meer dan een miljoen zaken af, waarvan er circa 55.000 openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl; zo'n 1.000 uitspraken per week. De dienst Jurisprudentie Tracker maakt deze continue stroom behapbaar.
Voor het eerst is er een kennistool waarmee u handig en snel kennisneemt van alle gepubliceerde uitspraken binnen uw specialisme — én waarmee u in een oogopslag ziet welke zaken praktijkwaarde hebben.
Deze dienst is per heden integraal beschikbaar voor abonnees van Recht.nl en biedt in essentie 18 online jurisprudentietijdschriften. Leest u voor optimaal gebruik eerst de onderstaande one pager (pdf), of klikt u in de menubalk bovenaan de website op 'JURISPRUDENTIE TRACKER' om meteen te gaan kijken!