Rekenmethode VTLB van Recofa

Rekenmethode VTLB van Recofa

De werkgroep Recofa (rechters-commissarissen in faillissementen) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hanteert een rekenmethode voor de berekening van het vrij te laten bedrag van het inkomen in de schuldsaneringsregeling. De methode wordt periodiek aangepast aan gewijzigde normen