Recht.nl Jurisprudentie: uw kunstmatig intelligente juridische assistent

Er worden jaarlijks door de Rechtspraak meer dan anderhalf miljoen rechtszaken afgedaan, waarvan er circa 40.000 geanonimiseerd openbaar worden gemaakt op Rechtspraak.nl. Slechts een paar procent van alle zaken valt die eer te beurt. Maar dat zijn nog altijd gemiddeld 800 uitspraken per week.

Bij grotere advocatenkantoren zijn het vaak professional support lawyers die de nieuwste uitspraken van Rechtspraak.nl doornemen om uit het stuwmeer van zaken een beknopt lijstje van relevante casus voor de verschillende specialismen binnen kantoor samen te stellen. Deze zaken worden dan bijvoorbeeld gebruikt ter bespreking tijdens jurisprudentielunches.

Recht.nl biedt aan alle juristen - van zelfstandig werkende advocaten, bedrijfs- en overheidsjuristen, tot notarissen en deurwaarders - een dienst waarmee de nieuwste uitspraken van Rechtspraak.nl met behulp van taalanalysesoftware worden geclassificeerd in 150 rubrieken. Bij ons kunt u dus nu vrijwel direct na publicatie op Rechtspraak.nl zien welke nieuwe uitspraken er zijn op uw specifieke praktijkgebied.

De software is door ons getraind met enkele tientallen 'voorbeelduitspraken' per juridisch deelonderwerp. Dit zijn de volledige teksten van vonnissen die door specialisten werden aangemerkt als 100% relevant bij een specifiek thema. De software vergelijkt alle nieuwe uitspraken met de 150 sets modeluitspraken en bepaalt met welk deelonderwerp een nieuwe zaak het best matched.

U beschikt daarmee over een kunstmatig intelligente juridische assistent, die het lees- en zoekwerk grotendeels van u overneemt. De arbeidsrechtjurist krijgt een lijstje met alle nieuwe ontslagzaken, rechtsbijstandverzekeraars de uitspraken over consumentenkoop, het UWV de uitspraken over Wajong, gemeenten uitspraken over de Wet maatschappelijk ondersteuning: met 150 rubrieken komt ieder specialisme aan bod.

Deze service is opgezet en getest in samenwerking met de beroepsgroep en de rubricering volgt die van de gespecialiseerde vakbladen. Klik hier voor een overzicht van de 150 interessegebieden en het te verwachten aantal uitspraken per rubriek per week.

De overzichten worden wekelijks verstuurd naar abonnees als onderdeel van het reguliere Recht.nl Magazine.

Heeft u nadere vragen of opmerkingen? Mailt u ons!