Zelfstandigenverklaring en minimumloon voor zzp'ers

Zelfstandigenverklaring en minimumloon voor zzp'ers

Het concept-wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring moet zzp'ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid geven. Met deze wet kunnen zij hun arbeidsrelatie beter duiden en wordt schijnzelfstandigheid voorkomen. De regering introduceert een minimumtarief van 16 euro ex btw voor zzp'ers. Zzp'ers met een tarief boven de 75 euro per uur wil het kabinet meer ruimte geven om te ondernemen. Zij kunnen straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring. De nieuwe wet vervangt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA), die snel na introductie gemankeerd bleek en niet werd gehandhaafd.