Over deze loonbestanddelen wordt de transitievergoeding berekend