Nieuw in 2020: geen werk, toch loon?

Nieuw in 2020: geen werk, toch loon?

Eén van de bekendste adagia in het arbeidsrecht is lange tijd geweest: 'geen werk, geen loon' (artikel 7:627 BW). Met ingang van 1 januari 2020 is dit wetsartikel komen te vervallen. In plaats daarvan is een nieuwe bepaling in de wet opgenomen, die het principe lijkt om te draaien. Hoewel de wetgever niet bedoeld heeft de (rechts)praktijk daarmee te veranderen, heeft de wetswijziging wel degelijk gevolgen voor werkgevers en werknemers.