Werknemer ontvangt structureel geen salaris en neemt ontslag op staande voet

Werknemer ontvangt structureel geen salaris en neemt ontslag op staande voet

Voor werknemers gelden dezelfde eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet als voor werkgevers: er dient sprake te zijn van een dringende reden en het ontslag dient onverwijld te zijn. Het komt niet vaak voor dat een werknemer per direct ontslag neemt, onder meer omdat dit gevolgen kan hebben voor de WW-uitkering.